Smulkusis verslas generuoja sąlyginai nedidelę metinę apyvartą ir investuoja atsargiau nei stambios įmonės. Kai apgalvojama kiekviena išlaida, dažnai kyla mintis buhalterines ataskaitas tvarkyti patiems ir nesamdyti darbuotojų ar apskaitos paslaugas siūlančių agentūrų. Integre dalinasi keliais patarimais, kurie padės savarankiškai pradėti vykdyti jūsų veiklos apskaitą.

Laikykitės terminų

Įmonės apskaita yra reglamentuojama įstatymų, todėl visus dokumentus privalu pateikti laiku. Pagrindiniai terminai, kuriuos pravartu įsidėmėti prieš steigiant verslą:

  • Metinių finansinių ataskaitų pateikimas: jeigu bendrovė yra akcinė, finansines ataskaitas turite pateikti juridinių asmenų registro tvarkytojui per 30 dienų nuo eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo;
  • Metinių finansinių ataskaitų rinkinius turi teikti akcinės, uždarosios akcinės, kooperatinės, žemės ūkio bendrovės, valstybės ir savivaldybių įmonės, mažosios bendrijos, labdaros ir paramos fondai, asociacijos, viešosios įstaigos ir kitų teisinių formų juridiniai asmenys. Individualios įmonės, komanditinės ir tikrosios ūkinės bendrijos finansines ataskaitas privalo teikti tik tuomet, jei tai nurodyta jų steigimo dokumentuose.
  • Mokestiniai metai: mokestiniai metai Lietuvoje sutampa su kalendoriniais metais.
  • Finansinių ataskaitų pateikimo terminas: ne vėliau kaip iki gegužės 31 d. Primename, kad juridiniai asmenys, kurių finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais, metines finansines ataskaitas Registrų centrui turi pateikti kasmet ne vėliau kaip iki gegužės 31 d. Už metinių finansinių ataskaitų rinkinio nepateikimą numatyta administracinė atsakomybė. Ji taikoma juridinio asmens vadovui – už šį pažeidimą skiriamų baudų dydis svyruoja nuo 200 iki 3 000 eurų.
  • Pelno mokestis: metinė pelno mokesčio ir (arba) metinė fiksuoto pelno mokesčio deklaracija turi būti pateikiama ne vėliau kaip iki kito mokestinio laikotarpio šešto mėnesio 15 dienos;

Registruoti pajamų mokėtojai. Kada verslas turi registruotis kaip PVM mokėtojas?

  • Kai bendras gautas atlygis per metus už tiektas prekes ir (arba) paslaugas vykdant ekonominę veiklą yra lygus arba viršija 45 tūkst. eurų, ūkinis subjektas privalo registruotis kaip PVM mokėtojas;
  • Kai per kalendorinius metus įsigytų arba planuojamų įsigyti prekių iš kitų valstybių narių vertė yra lygi arba viršija 14 tūkst. eurų, ūkinis subjektas privalo registruotis kaip PVM mokėtojas, net jei metinis atlygis neviršija 45 tūkst. eurų.

Sekite verslo išlaidas

Atidžiai fiksuokite išlaidas, kurios yra susijusios su verslo veikla, nes nuo jų priklauso dalis jūsų metinių mokesčių.