Mūsų vertybės

 

Profesionalumas

Dirbame vadovaudamiesi patvirtintais bei aktualiais teisės aktais ir standartais. Atkreipiame dėmesį į kiekvieno kliento vykdomos veiklos ypatumus ir buhalterinę apskaitą tvarkome remdamiesi tą veiklą reglamentuojančiais teisės aktais. Mums svarbu, kad darbuotojų kompetencija keltų klientams pasitikėjimą.

Kokybė

Užtikriname visų įmonės finansinių ir veiklos duomenų konfidencialumą. Nuolatinis mūsų reikalavimas sau – tikslus ir laiku atliktas darbas. Prisiimame atsakomybę už klaidas ir jų pasekmes. Saugodami tiek save, tiek klientą nuo netikėtų finansinių nuostolių, galinčių atsirasti padarius klaidą, draudžiamės profesinės civilinės atsakomybės draudimu, kurio suma vienam draudiminiam įvykiui yra 140 tūkst. eurų.

Atsakomybė

Dirbame kartu ir visa komanda. Užtikriname darbo operatyvumą ir darbų tęstinumą, nepriskiriant atliekamo darbo ar funkcijos konkrečiam specialistui. Esame įsitikinę, kad geriausias mūsų darbo įvertinimas – klientų pasitikėjimu pagrįstas ilgametis bendradarbiavimas ir jų rekomendacijos.

Mūsų filosofija

Integre – esame įmonė, kuri dorai ir sąžiningai teikia buhalterinės apskaitos ir kitas susijusias paslaugas, atitinkančias teisės aktų ir apskaitos standartų reikalavimus. Mes kūrybiškai ir profesionaliai įvertiname Klientų poreikius ir lūkesčius, padedame išspręsti iškylančius sunkumus bei priimti tinkamus sprendimus. Integre – tai organizacija, jaučianti asmeninę atsakomybę už klientų mums patikėtus finansus.

Mūsų misija

Teikti Klientams aukščiausios kokybės buhalterinės apskaitos paslaugas, kurios sukuria realią pridėtinę vertę jų vykdomai veiklai.

Mūsų vizija

Tapti geriausia įmone Lietuvoje, diktuojančia profesionalumo standartus buhalterinės apskaitos paslaugų srityje.

Sertifikatai

Rekomenduojamo apskaitos paslaugų kokybės standarto (RAPKS) besilaikanti įmonė

Narystės

Partneriai