Apskaitos politikos aprašymas

KAM SKIRTA?

Visos įmonės privalo turėti apskaitos politiką ir vadovautis ja, už tai atsakingas yra įmonės vadovas.  Pvz.: Tinkamai atvaizduotas turtas ir įsipareigojimai leidžia objektyviai įvertinti bendrovės mokumą bei galimybę vykdyti prievoles.

NAUDA

Kokiais principais ir taisyklėmis vadovautis, priklauso nuo įvairių rodiklių – pradedant įmonės dydžio, veiklos specifikos, iki grynųjų pinigų operacijų – bei glaudžiai susiję su vadovybės siekiamais tikslais.

Teisinga apskaitos politika ne tik užtikrina tikslią ir teisingą finansinių rodiklių ir pinigų srauto būklę, bet  parodo tikrą vaizdą, leidžiantį vadovybei priimti tinkamus sprendimus, nustatyti tikslesnes prognozes ir reikšmingas perspektyvas.

PASLAUGOS APIMTIS

Įvertinę įmonės veiklą ir specifiką,  parekomenduojame  labiausiai tinkantį apskaitos politikos modelį ir parenkame apskaitos  metodiką.  Apskaitos politiką parengiame pagal naujausius Verslo apskaitos standartų reikalavimus ir pelno mokesčio įstatymą.

PASLAUGOS EKSPERTAS

Paslaugą atlieka ir konsultuoja su paslauga susijusiais klausimais UAB „Integre“ finansų apskaitos metodininkė, Didžiojoje Britanijoje atestuota dėstytoja, ekspertė bei konsultantė Violeta Alando.  Violeta yra įtraukta į Buhalterių profesionalų sąrašą, įgijusi tarptautinėje erdvėje pripažintų profesinių asociacijų pažymėjimus. Atestuota IAB (International Association of Book-Keepers. D.Britanija), IFA (Institute of Financial Accountants.D.Britanija).

Specializacija: Tarptautiniai finansinės atskaitomybės standartai.

REZULTATAS, KURĮ PATEIKSIME

Apskaitos politikos aprašymą ir metodiką, kurią sudarys:
 • Bendrieji apskaitos principai
 • Sąskaitų planas
 • Apskaitos metodai
 • Atidėjiniai
 • Neapibrėžtieji įsipareigojimai ir turtas bei poataskaitiniai įvykiai
 • Išvestinės finansinės priemonės
 • Pelno mokestis, atidėtieji mokesčiai
 • Finansinių ataskaitų rinkinys
 • Segmentų atskleidimas
Su apskaitos politika susijusius priedus
Pateiksime visus su jūsų įmonės apskaitos politika susijusius priedus.
Reikalingą finansinių ataskaitų rinkinį:
 • pelno (nuostolių) ataskaita / Veiklos rezultatų ataskaita;
 • balansas;
 • nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita;
 • pinigų srautų ataskaita,
 • aiškinamasis raštas.