Seimas patvirtino užimtumo įstatymo pataisas, o Užimtumo tarnyba paskelbė formas kurias darbdavys turi pateikti norėdamas kreiptis dėl subsidijos gavimo paskelbus prastovą ekstremalios situacijos ir karantino laikotarpiu.

Pakartosime kelias esmines sąlygas, kurias darbdavys turi atitikti, norėdamas gauti subsidiją:

  • Jūs nesat biudžetinė įstaiga;
  • Jums nėra iškelta bankroto byla ir nesat likviduojami, dėl Jūsų nėra priimtas kreditorių susirinkimo nutarimas bankroto procedūras vykdyti ne teismo tvarka;
  • Įmonės vadovas ar kitas atsakingas asmuo per paskutinius vienus metus neturėjo baudų ir pažeidimų susijusių su darbo santykiais. 
  • Jūs paskelbėte prastovas ir išlaikote darbo vietas ekstremalios situacijos ir karantino laikotarpiu.

Subsidijos dydis:

  • 70 proc. nuo darbuotojui priskaičiuoto darbo užmokesčio, bet ne daugiau nei 910,5 eurų bruto (arba 1,5 MMA).
  • 90 proc. nuo darbuotojui priskaičiuoto darbo užmokesčio, bet ne daugiau nei 607 eurai bruto (arba 1MMA)

Jeigu darbuotojui nustatoma prastova ne visą mėnesio darbo laiką, subsidijos dydis apskaičiuojamas proporcingai darbdavio paskelbtam darbuotojo prastovos laikui. Subsidija mokama, kol tęsiasi ekstremali situacija ir karantinas.

Žingsniai kreipiantis dėl subsidijos skyrimo:

  • Parengiamas įsakymas dėl prastovos;
  • Pildomas pranešimas VDI dėl paskelbtos prastovos. Pranešimo dėl paskelbtos prastovos formą rasite VDI interneto svetainėje https://www.vdi.lt/ (https://www.vdi.lt/Forms/Tekstas1.aspx?Tekstai_ID=112). Jei prastova paskelbta iki balandžio 8 d., tuomet pranešama per per 3 darbo dienas, jeigu vėliau – per 1 darbo dieną.
  • Skaičiuojamas darbo užmokestis;
  • Pateikiame dokumentus užimtumo tarnybai:
    • Užpildome pasiūlymo formą (rasite prisegtuke);
    • Užpildome prašymą (rasite prisegtuke).
    • Dokumento kopija patvirtinanti prastovos paskelbimą.
    • Kreipiantis dėl subsidijos kitais mėnesiais papildomai teikiami DU išmokėjimo faktą pagrindžiatys dokumentai. Jeigu dėl subsidijos kreipiamasi tik vieną kartą, DU išmokėjimo faktą pagrindžiančius dokumentus darbdavys turi pristatyti ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo subsidijos gavimo dienos.

Dokumentai turi būti pasirašomi elektroniniu parašu ir elektroniniu paštu siunčiami į Klientų aptarnavimo departamentus, arba siunčiant paštu į artimiausią Klientų aptarnavimo skyrių, kurio teritorijoje įmonė yra registruota. Taip pat svarbu pabrėžti, kad Užimtumo tarnybai dokumentai turi būti pateikti iki kito mėn. 15 dienos, išskyrus pirmąjį kartą – iki einamojo mėnesio pabaigos.  

Atkreipiame dėmesį, kad verslas gaudamas subsidiją – įsipareigoja:

  • Darbdaviai, kuriems buvo mokama subsidija, turi išlaikyti ne mažiau kaip 50 procentų darbo vietų ne trumpiau kaip 3 mėnesius nuo subsidijos darbo užmokesčiui mokėjimo pabaigos;
  • Darbuotojai esantys prastovose negali vykdyti darbo funkcijų. Nustačius, kad darbuotojas prastovos metu dirba, darbdavys privalo gražinti išmokėtą subsidiją.
  • Jeigu po subsidijos mokėjimo pabaigos, darbdavys 3 mėn. neišsaugos 50 proc. darbo vietų darbuotojams, kuriems buvo mokėtos subsidijos, tuomet jis 12 mėn. negalės dalyvauti remiamojo įdarbinimo, darbo vietų steigimo ar pritaikymo subsidijavimo, vietinių užimtumo iniciatyvų projektų įgyvendinimo priemonėse.

Reikia pagalbos? Susisiekite su mumis el. paštu integre@integre.lt ar telefonu +370 5 260 87 87 ir mes mielai Jums padėsime!