Nuo 2019 01 01 įgyvendinama ES tarybos direktyva 2016/1065, todėl 2018 12 04 priimti LR  Pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) įstatymo pakeitimai. Šie pakeitimai lėmė, jog dovanų kuponų sąvoka „skyla“ į dvi dalis:

Vienatipis kuponas – kuponas, su kuriuo susijusių prekių tiekimo arba paslaugų teikimo vieta ir už tas prekes ar paslaugas mokėtinas PVM yra žinomi kupono išleidimo metu. (pvz. konkreti paslauga, prekė ar paslaugų rinkinys)

Daugiatipis kuponas – kuponas, kuris nėra vienatipis kuponas, t. y. su juo susijusių prekių tiekimo arba paslaugų teikimo vieta ir (arba) už tas prekes ar paslaugas mokėtinas PVM kupono išleidimo metu nėra žinomi. (pvz. Akropolio, Maximos dovanų čekiai)

Nuo 2019 m. sausio 1 d. vienatipio kupono perleidimas, kurį atlieka įmonė savo vardu, turės būti apmokestinamas PVM, nepriklausomai nuo to, kada šis kuponas bus panaudotas. 

Tais atvejais, kai vienatipiai kuponai parduodami per platintojus (atsiskleidusius tarpininkus), prekių tiekimo ar paslaugų teikimo momentu turi būti laikomas platintojo atliekamas pardavimas pirkėjui. PVM sąskaitą faktūrą pirkėjui privalės išrašyti ir PVM į Valstybės biudžetą sumokėti, ne tarpininkas, o dovanų kuponų pardavėjas.

Jei vienatipis kuponas yra parduodamas neatsiskleidusiam tarpininkui (t.y. tarpininkas nusiperka prekę ar paslaugą, kurią po to parduoda savo vardu), kuponas turėtų būti apmokestinamas PVM, kai jis parduodamas neatsiskleidusiam tarpininkui.

Nauja sistema įsigalioja tiems vienatipiams kuponams, kurie išleisti nuo 2019 01 01.

Nuo 2019 m. sausio 1 d. daugiatipio kupono perleidimas nėra apmokestinamas PVM.  PVM apmokestinimo momentu yra laikomas momentas, kai kuponas yra faktiškai panaudojamas konkrečioms prekėms ar paslaugoms įsigyti. Tokia tvarka iki 2018 12 31 galioja visiems dovanų kuponams.

Kol kas detalesnių VMI išaiškinimų kas yra daugiatipis ar vienatipis dovanų kuponas, nėra. Todėl viešoje erdvėje yra prieštaringų pavyzdžių apie dovanų kuponus. Vis tik remiantis dabartiniais telefoniniais VMI komentarais darome išvadą, jog yra siekiama, kad kuo daugiau kuponų būtų vienatipiai, ir dovanų kuponų pardavėjai kuponų pardavimo momentu susimokėtų PVM į valstybės biudžetą.

Nuorodos į teisės aktus:

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/1038d4e0e35711e8bcacfff937113a43

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016L1065&from=lt