2017 lapkričio 28 d. startuoja kasos aparatų čekių loterija.

Pagrindinis loterijos tikslas – didesnis pajamų apskaitymas, siekiant mažinti šešėlinę ekonomiką ir skatinti gyventojų sąmoningumą, kurie turėtų reikalauti iš prekybininkų ir paslaugų teikėjų išduoti mokėjimo kvitus.

Apie kasos aparatų čekių loteriją vyriausybėje buvo pradėta diskutuoti dar 2014 metų pabaigoje. Panašios čekių loterijos organizuojamos Portugalijoje, Slovakijoje, Maltoje, Kroatijoje, Gruzijoje, Lenkijoje. Lietuvoje numatytas metinis prizinis čekių loterijos fondas – 173 tūkst. EUR. VMI skaičiuoja, kad remiantis tokiu rodikliu, atlikti skaičiavimai rodo, jog kvitų loterijos taikymas tik viešojo maitinimo sektoriuje per metus galimai generuotų apie 7 mln. eurų papildomų pridėtinės vertės mokesčio pajamų.

Žaidimo internetinis puslapis ČIA. 

Ką galite laimėti?

Kasos aparatų kvitų žaidimas susidės iš 2 dalių:

 • savaitinio žaidimo, kuris prasidės nuo kiekvienos savaitės pirmadienio 00 val. 00 min., o baigsis tos pačios savaitės sekmadienį 23 val. 59 min. Atitinkamos savaitės žaidimui norimas registruoti kasos aparato kvitas turės būti užregistruotas iki kitos savaitės pirmadienio 23 val. 59 min.

          Savaitinio žaidimo metu bus galima laimėti 10 piniginių laimėjimų po 200 eurų;

 • mėnesinio žaidimo, prasidėsiančio kiekvieno mėnesio pirmąją dieną 00 val. 00 min. ir pasibaigsiančio paskutinę mėnesio dieną 23 val. 59 min. Atitinkamo mėnesio žaidimui norimas registruoti kasos aparato kvitas turės būti užregistruotas iki to mėnesio paskutinės dienos 23 val. 59 min. Mėnesiniame žaidime dalyvaus visi einamojo mėnesio savaitėmis užregistruoti kasos aparato kvitai. Mėnesiniame žaidime galės būti registruojami ir tie einamojo mėnesio kasos aparato kvitai, kurie nebuvo užregistruoti konkrečiam savaitiniam žaidimui, tačiau buvo atspausdinti per einamąjį mėnesį.

          Mėnesinio žaidimo metu bus galima laimėti 1 piniginį 5 tūkst. eurų vertės laimėjimą.

Atsitiktinių skaičių generatoriumi laimėtojai bus nustatomi:

 • savaitinio žaidimo – kiekvieną antradienį, o
 • mėnesinio žaidimo – kiekvieno kito mėnesio pirmąjį antradienį.
Kas gali dalyvauti žaidime?

Kasos aparatų kvitų žaidime gali dalyvauti:

 • fizinis asmuo, kuriam kasos aparato kvito registravimo specialiame žaidimo interneto svetainėje dieną yra suėję 14 metų ir
 • kuris iš prekių pardavėjo yra įsigijęs prekę (-ių) arba iš paslaugų teikėjo yra įsigijęs atitinkamą (-ų) paslaugą (-ų) ir
 • už ją (-as) gautą (-us) kasos aparato kvitą (-us) yra užregistravęs žaidimo interneto svetainėje.

Taisyklėse nustatyta, kad kasos aparatų kvitų žaidime negali dalyvauti:

 • Finansų ministerijos, VMI prie LR FM ir apskričių VMI darbuotojai bei jų šeimos nariai;
 • Laimėtojų nustatymo vykdytojo darbuotojai bei jų šeimos nariai.

 

Kokie kvitai gali dalyvauti loterijoje?

Žaidime galės būti registruojami tik Lietuvos teisės aktų ir taisyklių reikalavimus atitinkantys kasos aparato fiskaliniai kvitai, kuriems reikalavimai apibrėžti Kasos aparatų, prekybos (paslaugų teikimo) automatų ir taksometrų spausdintuvų techniniuose reikalavimuose, patvirtintuose VMI prie LR viršininko 2004 01 26 įsakymu VA-9, o jų pavyzdžiai nurodyti taisyklių 1 priedeKasos aparatų kvitų pavyzdžiai“, bei kurie bus matomi ir žaidimo interneto svetainės pradiniame puslapyje.

Žaidime galės būti registruojami kasos aparato kvitai tik :

 • prekes, įsigytas Lietuvoje veikiančiose turgavietėse ir/ar prekybai savos gamybos žemės ūkio ir maisto produktais skirtose viešose vietose, ir
 • Lietuvos teritorijoje teikiamas paslaugas.

Žaidime negalės būti registruojami kasos aparato kvitai, išduoti :

 • mažmeninės prekybos tinklų parduotuvėse, degalinėse, vaistinėse parduotą maistą ir/ar gėrimus/kitas paslaugas (pvz., kava, dešrainiai, kraujospūdžio matavimas ar pan.).

Žaidime bus galima registruoti tik tokį kasos aparato kvitą, kurio suma už įsigytą (-as) prekę (-es)/suteiktą (-as) paslaugą (-as) yra ne mažesnė nei 1 euras.

Savaitiniame žaidime registruojamų kasos aparato kvitų spausdinimo data turi sutapti su konkrečiu savaitinio žaidimo laikotarpiu, o mėnesiniame žaidime – su konkrečiu mėnesinio žaidimo mėnesiu.

Žaidime bus galima dalyvauti neribotą kartų skaičių, tačiau vienas kasos aparato kvitas žaidime galės būti užregistruotas tik vieną kartą.