Mokesčių naujienos

 

Keičiasi NPD ir atsiranda naujas 32 proc. pajamų mokesčio tarifas

Seimas priėmė Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo pataisas, kuriame pakeisti neapmokestinamieji pajamų dydžiai (NPD), 2020-2021 metais mėnesio NPD didinant po 50 eurų, 2020 m. – 350 Eur mėnesio NPD, 2021 m. – 400 Eur mėnesio NPD.
Pakeistos mėnesio ir metinio NPD taikymo formulės, pagal kurias apskaičiuojami gyventojo gautoms su darbo santykiais susijusioms pajamoms taikytini mėnesio NPD ir metiniai NPD 2020 ir 2021 bei vėlesniais metais.
Didesnes darbines (ir ne tik) pajamas gaunantiems asmenims 5 procentiniais punktais iki 32 proc. (vietoje 27 proc.) padidintas pajamų mokesčio tarifas.

daugiau skaitykite:

Mėnesio NPD skaičiuoklė čia:

Detaliau apie pakeitimus VMI komentaras:

Patvirtinti 2020 m. metiniai vidutinio mėnesio darbo dienų ir darbo valandų skaičiai

Socialinės apsaugos ir darbo ministras 2019 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. A1-767 patvirtino 2020 metų metinius vidutinio mėnesio darbo dienų ir darbo valandų skaičius
darbo dienų skaičius:
esant penkių darbo dienų savaitei – 21,1 darbo dienos (253 darbo dienos : 12 mėnesių);
esant šešių darbo dienų savaitei – 25,3 darbo dienos (303 darbo dienos : 12 mėnesių);
darbo valandų skaičius:
esant penkių darbo dienų savaitei – 168,2 darbo valandos (2 018 darbo valandų : 12 mėnesių);
esant šešių darbo dienų savaitei – 167,5 darbo valandos (2 010 darbo valandų : 12 mėnesių).

Dėl Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimo įstatymo

2019-11-19 Nr. (18.2-31-2 E) RM-33904

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) informuoja apie priimto 2019 m. spalio 17 d. Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 2, 4, 4-1, 5-1, 12, 12-2, 33-1, 35, 49, 56, 78, 88-1 straipsnių, 2 priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 4-2 ir 9-2 straipsniais įstatymo Nr. XIII-2487 (toliau – PVM įstatymo pakeitimas) pagrindines nuostatas:

daugiau skaitykite: 

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2012 m. vasario 27 d. įsakymo Nr. VA-23

„Dėl paslaugoms atlikti atgabenamų prekių bei suteiktų paslaugų (įskaitant tam sunaudotas prekes) apskaitos taisyklių patvirtinimo“

daugiau skaitykite: 

Socialinio draudimo įmokų pakeitimai – didėja pensijų kaupimo dydžiai: