Kasos aparatų ir tiesioginio ryšio kompiuterių tinklo terminalų naudojimo taisyklių papildymai:

VMI prie LR FM viršininkė 2019 m. rugsėjo 19 d. įsakymu Nr. VA-71 pakeitė Kasos aparatų ir tiesioginio ryšio kompiuterių tinklo terminalų naudojimo taisykles, patvirtintas 2003 09 18 įsakymu Nr. V-255.
Kadangi ūkio subjektai praktikoje susiduria su avanso apskaitymo, kai pasirenkama naudoti kasos aparatą, problema, taip pat teisės aktuose nėra reglamentuota, kaip apskaityti ir kokį apskaitos dokumentą reikia išduoti, kai parduodami vienatipiai ir daugiatipiai kuponai ar kai atsiskaitoma vienatipiais/daugiatipiais dovanų kuponais, taisyklės papildytos naujomis, šiuos atvejus reglamentuojančiomis, nuostatomis, kurios įsigaliojo rugsėjo 20 d.

Nustatyta, kad:
• kai mokėjimai priimami kaip avansas, užstatas arba už daugiatipį kuponą, kaip jis apibrėžtas Pridėtinės vertės mokesčio įstatyme (PVMĮ), ir jiems apskaityti naudojamas kasos aparatas, šiai ūkinei operacijai patvirtinti turi būti išduodamas nefiskalinis kasos aparato kvitas, kurio informacija turi būti įrašoma į kasos aparato kontrolinę juostą;
• kai mokėjimai priimami už vienatipį kuponą, kaip jis apibrėžtas PVMĮ, šiai ūkinei operacijai patvirtinti turi būti išduodamas fiskalinis kasos aparato kvitas.

Tais atvejais, kai:
• atsiskaitant už prekes ir/ar paslaugas pateikiamas daugiatipis kuponas visai prekės ir/ar paslaugos kainai ar jos daliai, arba už prekes ir/ar paslaugas jau yra sumokėta avansu arba užstatu, šiai ūkinei operacijai patvirtinti turi būti išduodamas fiskalinis kasos aparato kvitas.
Suma, už kurią priimtas daugiatipis kuponas arba kuri sumokėta avansu arba užstatu, kvite nurodoma kaip sumokėta avansu, nurodant žodžius „sumokėta avansu“;
• atsiskaitant už prekes ir/ar paslaugas pateikiamas vienatipis kuponas visai prekės ir/ar paslaugos kainai ar jos daliai, šiai ūkinei operacijai patvirtinti turi būti išduodamas fiskalinis kasos aparato kvitas.
Suma, už kurią priimtas vienatipis kuponas, fiskaliniame kvite pažymima kaip suteikta nuolaida nuo bendros mokėtinos sumos, nurodant žodžius „nuolaida su kuponu“.

Primintina, kad vienatipio ir daugiatipio kuponų sąvokos apibrėžtos Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 2 straipsnyje:
• vienatipis kuponas – kuponas, su kuriuo susijusių prekių tiekimo arba paslaugų teikimo vieta ir už tas prekes ar paslaugas mokėtinas PVM yra žinomi kupono išleidimo metu;
• daugiatipis kuponas – kuponas, kuris nėra vienatipis kuponas, t. y. su juo susijusių prekių tiekimo arba paslaugų teikimo vieta ir/arba už tas prekes ar paslaugas mokėtinas PVM kupono išleidimo metu nėra žinomi.

Mūsų svetainė naudoja slapukus (angl. Cookies) skirtus sklandžiam svetainės veikimui, kurie apie Jus nesaugo jokių duomenų, pagal kuriuos būtų galima jus atpažinti. Slapukų politika.

Sutinku
×