Šį klausimą buhalteriai girdi labai dažnai. Ir iš tikrųjų, pažvelgus į skaičius balanse, atrodo, kad įmonė klesti, o štai banko sąskaita kažkodėl tuščia. Tam, kad įmonės veikla būtų sėkminga, vidiniai procesai vyktų sklandžiai, įmonė turi turėti pakankamai pinigų savo veiklai finansuoti, t.y atidžiai kontroliuoti pinigų srautus – pinigų įplaukas ir išmokas.

Priežasčių, kodėl trūksta pinigų gali būti keletas. Apžvelkime pagrindines iš jų.

 

 Pajamų pripažinimas nesutampa su pinigų gavimu

Pajamos ir pinigų įplaukos yra skirtingi dalykai. Pajamos uždirbamos tada, kai prekės parduotos ar paslaugos suteiktos- (tuo momentu išrašoma sąskaita), nepriklausomai nuo pinigų gavimo momento – t.y. , kai pajamoms apskaityti taikomas kaupimo principas ( Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatymas. 11 straipsnis. Kaupimo principas)

Ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai į įmonės apskaitą registruojami tada, kai jie įvyksta, ir pateikiami tų ataskaitinių laikotarpių finansinėse ataskaitose, neatsižvelgiant į pinigų gavimą arba išmokėjimą. Pagal kaupimo principą pajamos registruojamos tada, kai jos uždirbamos, o sąnaudos – tada, kai jos patiriamos. 

Jei įmonė parduodama prekes ir paslaugas suteikia pirkėjams mokėjimo atidėjimus – pajamos ir pelnas bus, bet pinigų – ne, nes įmonės pelnas dar yra neapmokėtas,  įmonės pinigai yra pas pirkėjus. Kuo didesnis mokėjimo atidėjimas, tuo didesnis bus laiko atotrūkis tarp uždirbto pelno ir gautų pinigų įplaukų.

Pavyzdžiui, įmonė suteikė paslaugas gruodžio 15d. , išrašė sąskaitą faktūrą ir pirkėjui suteikė 30d. mokėjimo atidėjimą. Tai pajamos bus pripažintos gruodžio 15d., o pinigai bus gauti tik kitų metų sausio 15d.

Įmonė, pagal galimybes, turėtų stengtis suteikti kuo mažesnį mokejimo atidėjimą.

Nekontroliuojamas pinigų surinkimas iš pirkėjų

Įmonė netikamai kontroliuoja pirkėjų skolas:  pirkėjai nesilaiko pinigų mokėjimo grafiko – vėluoja atsiskaityti, įmonė neskiria pakankamai dėmesio tokių skolų kontrolei.

Skolų kontrolei ir savalaikiam pinigų atgavimui įmonė turi skirti dėmesį, stebėti pirkėjų skolų tendencijas, aiškintis priežastis, paskirti atsakingą darbuotoją.

Per didelės prekių atsargos

Įmonė įsigyja atsargų daugiau nei gali realizuoti per apskaitinį laikotarpį. Pinigai yra investuoti į prekes ir „guli“ sandėlyje.

Įmonė turi planuoti prekių atsargas, neužsipirkti jų per daug, kad jos neužsigulėtų sandėliuose.

Tiekėjų suteikiami atidėjimai yra trumpesni nei atidėjimai, suteikiami pirkėjams

Tai situacija, kai iš pirkėjų už prekes pinigai dar negauti, o už tas prekes jau reikia sumokėti tiekėjams. Pavyzdžiui, įmonė įsigijo prekes kovo 15d. ir gavo 15 dienų mokėjimo atidėjimą, prekės parduodamos kovo 20d. ir pirkėjui suteikiamas 30 dienų mokėjimo atidėjimas. Tiekėjui už prekes reikės sumokėti kovo 30d., o pirkėjas sumokės tik balandžio 20d.

Įmonė turi dėti pastangas ir derėtis su tiekėjais dėl didesnių  mokėjimų atidėjimo terminų.

Nekontroliuojamos išlaidos

Prieš atliekant tam tikras išlaidas būtina įvertinti jų būtinumą ir įtaką būsimam pinigų srautui. Tokios išlaidos gali būti investicijos į ilgalaiktį turtą, išlaidos prabangai, kelionėms, net gi išmokėti dividendai.

Siekiant išvengti pinigų stygiaus, svarbu analizuoti ir  valdyti  pinigų srautus. Faktinis  realus pinigų judėjimas – įplaukos ir išmokos – yra atvaizduojamas pinigų srautų ataskaitoje. Šioje ataskaitoje pateikiami pinigų srautai iš pagrindinės veiklos, investicinės veiklos ir finansinės veiklos, todėl galima puikiai įvertinti, kur „dingo“ pinigai. Kai įmonės pinigų srautai nėra valdomi ir vyksta chaotiškai, pradeda trūkti pinigų atsiskaitymams su tiekėjais ir darbuotojais, negalima atlikti kitų trumpalaikių įsipareigojimų, stringa gamybos procesai, mažėja efektyvumas, stoja verslo augimas, praleidžiamos įvairios galimybės. Kaip to išvengti? Štai 3 mūsų patarimai:

Planuokite įmonės pinigų srautus

Bet kokia sėkminga veikla prasideda nuo tinkamo planavimo, o pinigų srautų planas padeda paskirstyti juos tolygiai ir išvengti atsiskaitymų „duobių“. Šio proceso metu turi būti atliekami tokie veiksmai kaip ankstesnių metų pinigų srautų analizė, silpnųjų vietų nustatymas ir tobulintinų sričių apsibrėžimas, naujai sudarytų sutarčių įvertinimas, įmonės ir rinkos ekonominių perspektyvų prognozavimas, investicijų, sezoniškumo veiksnio ir kitų pokyčių numatymas.

 

Kontroliuokite apyvartinį kapitalą

Planas yra svarbu, tačiau be aktyvios tinkamos kontrolės jis neduos pageidaujamos  naudos. Taigi, labai svarbu nuolat sekti situaciją įmonėje, tikrinti, ar laikomasi sudaryto pinigų gavimo ir mokėjimo  plano ir operatyviai reaguoti į bet kokius pokyčius. Dažniausiai jie yra neišvengiami, nes įvyksta nauji, nenumatyti sandoriai, keičiasi partneriai, tiekėjai, sutarčių sąlygos, gali įvykti ir žmogiškosios klaidos. Laiku pastebėjus tokius ženklus ir greitai juos įvertinus, galima koreguoti planus, prisitaikyti prie situacijos ir išvengti pinigų srautų disbalanso ateityje.

Nuolat stebėkite rinką

Dar vienas labai svarbus žingsnis – tai pastovi rinkos situacijos stebėsena ir analizė. Jis turi būti atliekamas ne kartą per metus, o nuolat. Gyvename globaliame pasaulyje, todėl įmonės finansai priklauso ne tik nuo vidinių, bet ir nuo daugybės išorinių veiksnių. Nuolat stebint konkurentų veiksmus, sekant pokyčius vietinėse bei tarptautinėse rinkose, galima efektyviai kontroliuoti apyvartines lėšas ir sėkmingai valdyti įmonę.

Pabaigai

Apibendrinant,  nepamirškite derėtis dėl mokėjimo terminų sudarydami sutartis, stenkitės  dirbti su nuolatiniais tiekėjais, nes jie tuomet gali pasiūlyti jums lankstesnes atsiskaitymo sąlygas, apyvartos nuolaidas ir pan.  Taip pat atlikdami mokėjimus, laikykitės terminų ir  neleiskite  pinigų iš anksto be reikalo, jeigu įmonės veikla tai leidžia.

Turite klausimų? Susisiekite su mumis el. paštu integre@integre.lt ar telefonu +370 5 260 87 87 ir mes mielai Jums padėsime!