Finansinių duomenų ir ataskaitų konsolidacija

KAM SKIRTA?

Įmonių grupėms, kurios reikia rengti grupės lygio finansinę atskaitomybę – ir horizontaliai, ir vertikaliai konsoliduoja kontroliuojamų įmonių duomenis.

NAUDA

Konsoliduotų duomenų analizė ir pateikiamos ataskaitos įmonės akcininkams, vadovams leidžia aiškiai įvertinti įmonių situaciją ir priimti teisingus sprendimus.

PASLAUGOS EKSPERTAS

Paslaugą atlieka ir konsultuoja su paslauga susijusiais klausimais UAB „Integre“ finansų apskaitos metodininkė, Didžiojoje Britanijoje atestuota dėstytoja, ekspertė bei konsultantė Violeta Alando.  Violeta yra įtraukta į Buhalterių profesionalų sąrašą, įgijusi tarptautinėje erdvėje pripažintų profesinių asociacijų pažymėjimus. Atestuota IAB (International Association of Book-Keepers. D.Britanija), IFA (Institute of Financial Accountants.D.Britanija).

Specializacija: Tarptautiniai finansinės atskaitomybės standartai.

PASLAUGOS APIMTIS

Parengsime įmonių grupės konsoliduotas finansines ataskaitas ir užtikrinsime teikiamų duomenų kokybę. Mūsų specialistai atsižvelgia ir įvertina šiuos aspektus:

  • grupės struktūrą;
  • kontroliuojamų įmonių atitikimą grupės apskaitos politikai;
  • kontroliuojamų įmonių sąskaitų planų suderinamumą;
  • grupės įmonių grynąjį turtą;
  • grupės vidaus sandorius;
  • grupės įmonių tarpusavio įsipareigojimus ir pinigų srautus.

Šie parametrai įtakoja teisingą duomenų konsolidavimą ir finansinių ataskaitų teisingumą.

Z

REZULTATAS

Grupės įmonių konsoliduotų duomenų finansinių ataskaitų rinkinys.

Susisiekite su mumis

Mielai atsakysime į kilusius klausimus telefonu, el. paštu ar susitikimo metu Jums patogiu laiku.