GPM deklaravimas

Pakeisti Mėnesinės pajamų mokesčio deklaracijos GPM313 formos užpildymo ir pateikimo taisyklių, patvirtintų Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2017 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. VA-121 „Dėl Mėnesinės pajamų mokesčio deklaracijos GPM313 formos ir jos užpildymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo“ 9.4, 10.5 papunkčiai ir 20 punktas

Pakeitimai įsigalioja 2020 01 24.

Taisyklėmis turi būti vadovaujamasi, užpildant 2020 metų ir vėlesnių mokestinių laikotarpių Mėnesinės pajamų mokesčio deklaracijos GPM313 formas.

Nuoroda:

GPM312 formos pildymas. GPMĮ pakeitimai nuo 2020 metų

Atnaujinimo data: 2020-01-28

Seminaro „GPM312 pildymas. GPMĮ pakeitimai nuo 2020 metų” dalomoji medžiaga.