Gyventojų pajamų mokestis

VMI skelbia nuolatinių Lietuvos gyventojų pajamų apmokestinimo tvarką nuo 2020 metų sausio 1 dienos

Valstybinės mokesčių inspekcijos informacija, 2020 01 13.

  1. Pakeisti Lietuvos RespublikosGyventojų pajamų mokesčio įstatymo 6 straipsnio 3, 4, 5 dalių komentarai

       „6 straipsnis. Pajamų mokesčio tarifai

  1. Už per mokestinį laikotarpį gautas pajamas, nuo kurių mokestis sumokamas įsigyjant verslo liudijimą, mokamas savivaldybių tarybų nustatytas fiksuoto dydžio pajamų mokestis. Savivaldybių tarybos turi teisę savo biudžeto sąskaita taikyti fiksuoto dydžio pajamų mokesčio už pajamas, gautas iš veiklos, kuria verčiamasi turint verslo liudijimą, lengvatas.
  2. Fiksuoto dydžio pajamų mokesčiu gali būti apmokestinamos 45000 eurų per mokestinį laikotarpį neviršijančios individualios veiklos pajamos (kai vykdoma kelių rūšių veikla, pajamos sudedamos). 45000 eurų sumą per mokestinį laikotarpį viršijančios individualios veiklos pajamos apmokestinamos taikant šio straipsnio 1 dalyje nustatytą pajamų mokesčio tarifą. Už mokestinį laikotarpį (ar jo dalį) sumokėto fiksuoto dydžio pajamų mokesčio dalis, proporcingai tenkanti tai mokestinio laikotarpio daliai, kai gyventojo individualios veiklos pajamos viršijo 45000 eurų sumą, įskaitoma į gyventojo nuo tų pajamų mokėtino pajamų mokesčio sumą.
  3. Fiksuoto dydžio pajamų mokesčiu gali būti apmokestinamos 45000 eurų per mokestinį laikotarpį neviršijančios nekilnojamojo pagal prigimtį daikto nuomos pajamos (kai nuomojami keli tokie daiktai, pajamos sudedamos). 45000 eurų sumą per mokestinį laikotarpį viršijančios nekilnojamojo pagal prigimtį daikto nuomos pajamos apmokestinamos taikant šio straipsnio 1 dalyje nustatytą pajamų mokesčio tarifą. Už mokestinį laikotarpį (ar jo dalį) sumokėto fiksuoto dydžio pajamų mokesčio dalis, proporcingai tenkanti tai mokestinio laikotarpio daliai, kai gyventojo nekilnojamojo pagal prigimtį daikto nuomos pajamos apmokestinamos taikant šio straipsnio 1 dalyje nustatytą pajamų mokesčio tarifą, įskaitoma į gyventojo nuo tų pajamų mokėtino pajamų mokesčio sumą.

VMI prie FM 2020 01 17 raštas Nr. (18.18-31-1E) RM-1738.

Nuoroda:

Pakeistas LR Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 23 str. “Pajamų mokesčio iš A klasės pajamų apskaičiavimo, išskaičiavimo ir sumokėjimo tvarka” komentaras

VMI prie FM 2020 01 14 raštas Nr. (18.18-31-1E) RM-1297.

Nuoroda:

  1. Pakeistas LR gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 34 str. „Mokesčio administratoriaus pareigos“ komentaras.

Atnaujinimo data: 2020-01-27

Nuoroda:

Papildytas  GPMĮ 17 str. „Neapmokestinamos pajamos“ 1 d. bei 14 d. komentaras

Nuoroda: