Įmonės vertės nustatymas

KAM SKIRTA?

 • Investuotojui – prieš įsigyjant įmonę ar tampant įmonės dalininku.
 • Verslininkui – svarstant apie galimybę parduoti savo verslą.
 • Vadovams – įmonės išteklių naudojimo efektyvumo ir mokumo įvertinimui.
Z

PASLAUGOS APIMTIS

Proceso metu vertiname ir analizuojame šiuos duomenis ir rodiklius:

 • Įmonės finansinės būklės rodiklius,
 • Veiklos rezultatus (pajamas, sąnaudas),
 • Pinigų srautų pobūdį, sudėtį ir prognozes,
 • Mokumą,
 • Išteklių panaudojimo  efektyvumą,
 • Investicijų grąžą,
 • Finansavimo šaltinius ir panaudojimo efektyvumą,
 • Gamybos/paslaugų ir pardavimų duomenis.

NAUDA

Įmonės vertė – tai visas joje esantis turtas ir visi įsipareigojimai būsima ekonomine verte, kurios pilnai neparodo pelno/nuostolio ataskaita ir balansas. Įvairių rodiklių ir koeficientų palyginimas leidžia geriau suprasti verslo finansinę būklę ir veiklos tendencijas, įmonės esminius finansų aspektus, panaudoti informaciją finansų valdymui ir strateginių sprendimų priėmimui.

METODAS

Mūsų taikomi vertės apskaičiavimo metodai – palyginamosios vertės metodas, investicijų grąžos, diskontuotų pinigų srautų vertės metodas (DCF) ir atstatomosios vertės metodas,  yra universalūs. Dažniausiai įmonę vertiname  plačiausiai praktikoje taikomu diskontuotų pinigų srautų metodu, tačiau pasitelkiame ir papildomus kriterijus, užtikrinančius tikslumą.

REZULTATAS

Jums pateiksime įmonės veiklos analizę ir įvertinimą, pastebėjimus ir rekomendacijas.

PASLAUGOS EKSPERTAS

Paslaugą atlieka ir konsultuoja su paslauga susijusiais klausimais UAB „Integre“ finansų apskaitos metodininkė, Didžiojoje Britanijoje atestuota dėstytoja, ekspertė bei konsultantė Violeta Alando.  Violeta yra įtraukta į Buhalterių profesionalų sąrašą, įgijusi tarptautinėje erdvėje pripažintų profesinių asociacijų pažymėjimus. Atestuota IAB (International Association of Book-Keepers. D.Britanija), IFA (Institute of Financial Accountants.D.Britanija).

Specializacija: Tarptautiniai finansinės atskaitomybės standartai.

Susisiekite su mumis.

Mielai atsakysime į kilusius klausimus telefonu, el. paštu ar susitikimo metu Jums patogiu metu.

+370 700 22770
integre@integre.lt