Įmonių perėjimas prie tarptautinių finansinės atskaitomybės standartų ( TFAS)

KAM SKIRTA?

 • Įmonėms, kurioms privalomas TFAS taikymas pagal LR įstatymus.
 • Įmonėms, kurios TFAS turi taikyti, nes priklauso užsienio įmonių grupei.
 • Įmonėms, kurios savanoriškai pageidauja taikyti TFAS.

NAUDA

Perėjus prie tarptautinių finansų apskaitos standartų, įmonės ataskaitos tampa aiškesnės bankams, draudimo bendrovėms ir tiekėjams. Padidėja įmonės patikimumas, todėl lengviau yra gauti atidėjimus, kredito limitus, geresnes bendradarbiavimo sąlygas, aukštesnius reitingus finansinėse institucijose.

Įmonės, rengiančios finansinę atskaitomybę pagal TFAS yra palankiau vertinamos investuotojų ir kreditorių, laikomos patikimesniais partneriais.

 

Z

REZULTATAS

Sklandus perėjimas prie Tarptautinių finansinės atskaitomybės standartų.

 

PASLAUGOS APIMTIS

Pirmų metų finansinių ataskaitų rinkinio sudarymo pagal tarptautinius finansinės apskaitos standartus (toliau – TFAS) parengimo ir apskaitos politikos pagal TFAS  sudarymo konsultacijų ar parengimo paslaugos:

 1. Susijusių TFAS su Subjekto veiklos nustatymas;
 2. Finansinių ataskaitų sudarymo proceso planavimas;
 3. Turto ir įsipareigojimų pripažinimo atitikimą TFAS nuostatoms įvertinimas, perklasifikavimas pagal TFAS, pripažinimo nutraukimas;
 4. Apskaitos politikos, parengtos pagal TFAS, sudarymas;
 5. Personalo apmokymas ir konsultacijos.
 6. Konsultacijos dėl pirmojo finansinių ataskaitų rinkinio, parengto pagal TFAS, sudarymas:
 • 3 finansinės būklės ataskaitos;
 • 2 bendrųjų pajamų ataskaitos;
 • 2 piniginių srautų ataskaitos;
 • 2 nuosavo kapitalo pokyčio ataskaitos;
 • susiję aiškinamieji raštai, įskaitant lyginamąją informaciją.

PASLAUGOS EKSPERTAS

Paslaugą atlieka ir konsultuoja su paslauga susijusiais klausimais UAB „Integre“ finansų apskaitos metodininkė, Didžiojoje Britanijoje atestuota dėstytoja, ekspertė bei konsultantė Violeta Alando.  Violeta yra įtraukta į Buhalterių profesionalų sąrašą, įgijusi tarptautinėje erdvėje pripažintų profesinių asociacijų pažymėjimus. Atestuota IAB (International Association of Book-Keepers. D.Britanija), IFA (Institute of Financial Accountants.D.Britanija).

Specializacija: Tarptautiniai finansinės atskaitomybės standartai.

w

Susisiekite su mumis.

Mielai atsakysime į kilusius klausimus telefonu, el. paštu ar susitikimo metu Jums patogiu metu.

+370 700 22770
integre@integre.lt