Dalinamės mūsų ekspertės Violetos Alando įspūdžiais iš metinės IFA (Institute of Financial Accountants) konferencijos, skirtoje aptarti finansininkams aktualiausius klausimus ir tendencijas. Konferencija vyko birželio 12 d. Londone. 

 Brexit aktualija

Kaip ir kitose srityse, taip ir finansininkų srityje dabar pats aktualiausias klausimas – Brexit-as – Jungtinės Karalystės pasitraukimas iš Europos sąjungos. Kaip žinote, šiuo metu  nustatyta Brexito diena – spalio 31d. , kuri sutampa Helouvynu (numirėlių diena). Galbūt tai atsitiktinumas, bet gal būt ir ne. Bendrai  jaučiama, kad finansininkai sunerimę – nežino, kokia Jungtinės Karalystės (JK) ateitis – Brexit’as be sutarties su Europos sąjunga (ES), Brexit’as su sutartimi ar Brexit’o sustabdymas.

Mokestinės sistemos pokyčiai

Kiekvienu iš šių atvejų mokestinė sistema – PVM ir muitų – kardinaliai keičiasi. Ši problema aktuali ne tik JK, bet ir mums – reikia pasiruošti dirbti su verslu, susijusiu su JK – numatyti įvairius PVM apmokestinimo scenarijus, informuoti ir supažindinti klientus su galimais PVM apmokestinimo pasikeitimais.

Pinigų plovimo ir mokesčių vengimo prevencija

Kitas labai aktualus klausimas – pinigų plovimo ir mokesčių vengimo prevencija. Nustačius įmonės nusikalstamą veiklą, apskaitos įmonės privalo informuoti atitinkamas institucijas apie faktus ar įtarimus, tačiau, jei to nepadaro, laikoma , kad ji nuslėpė turimą informacija ir bendradarbiavo nusikalstamoje veikloje, kas gręsia baudžiamąja atsakomybe ir licencijos praradimu. Yra nustatyta, kad apie 40-50 proc apskaitos įmonių klientų yra aukštos ir padidintos rizikos juridinių asmenų grupė, susijusių su pinigų plovimo ir mokesčių vengimo veika. Tokios veiklos pagyvėjimas matomas atsiradus elektroniniams pinigams – kriptovaliutai. Taip pat didelis dėmesys yra skiriamas neteisėtam fizinių asmenų praturtėjimui, nelegaliai gabenamoms prekėms, komercinė veikla susijusi su antikvariniais daiktais ir brangiaisiais metalais. Visais įtartinais atvejais apskaitos įmonės privalo laikytis profesinio skepticizmo principų, laikytis buhalterių etikos kodekso, teikti informaciją FNTT bei atsisakyti dalyvauti klientų nusikalstamoje veikoje.

Apskaitos sistemų pažanga

Daug dėmesio skiriama apskaitos programinės įrangos pažangai – JK masiškai pereinama prie „debesų“ technologijų,  kai klientai savo telefone ar kompiuteryje mato savo finansinę veiklą ir būklę čia ir dabar.  Klientai renkasi paslaugos teikėją, kuris galės jam tokią paslaugą pasiūlyti.

Kaip tuo pasinaudoti? Modernizuoti jau esamą IT sistemą ar pereiti prie jau sukurtų ir pritaikytų on-line veikiančių programų (tokių kaip XERO ir kt. )

Darbuotojai – įmonės pagrindinė vertybė

Santykiai su darbuotojais laikomi įmonės vertybių sistema. Atitinkamas dėmesys turi būti skiriamas ne tik klientams, bet ir darbuotojams, nes jei darbuotojai jaučia stresą ar nuovargį,. tai tiesiogiai atsiliepia paslaugos kokybei. Apskaitos darbuotojas –  jau ne tik finansinių ataskaitų sudarytojas, bet ir patarėjas.

Taigi, pagrindinė žinutė – puikūs darbuotojai naudodami puikias technologijas teikia puikias paslaugas.  Konkurencija didelė, todėl išliks ne didžiausi ar stipriausi, o geriausiai prisitaikę prie klientų poreikių.