UAB “INTEGRE” KOKYBĖS IR APLINKOS APSAUGOS POLITIKA

UAB „Integre” – organizacija, dorai ir sąžiningai teikianti buhalterinės apskaitos ir kitas susijusias paslaugas, atitinkančias teisės aktų ir apskaitos standartų reikalavimus, gebanti kūrybiškai ir profesionaliai pažvelgti į Klientų poreikius ir lūkesčius, padedanti išspręsti iškylančius sunkumus bei priimti tinkamus sprendimus. Tai organizacija jaučianti atsakomybę už Klientų patikėtus finansus. Kokybės ir aplinkosaugos politika yra taikoma visoms įmonės teikiamoms paslaugoms. Ši politika yra žinoma visiems įmonės darbuotojams, kurie vadovaujasi ja savo kasdienėje veikloje.