UAB “INTEGRE” LYGIŲ GALIMYBIŲ IR NEDISKRIMINAVIMO POLITIKA

Lygių galimybių ir nediskriminavimo politikos tikslas – reglamentuoti asmenų lygybę ir lygias darbuotojų galimybes, nediskriminavimą UAB „Integre“ įmonėje, užtikrinant, kad bus laikomasi Europos Sąjungos teisės aktų, nacionalinių įstatymų ir kitų teisės aktų, nustatančių lyčių lygybės ir nediskriminavimo kitais pagrindais apsaugos reikalavimų.