Informuojame, kad 2015 metais gautos palūkanos už paskolas, suteiktas įmonėms ir/ar fiziniams asmenims, apmokestinamos 15 % pajamų mokesčio tarifu nuo pirmo euro. Atkreipiame dėmesį, kad fizinis asmuo (nuolatinis Lietuvos gyventojas), išmokantis palūkanas už suteiktą kitam fiziniam asmeniui, privalo palūkanų sumą deklaruoti A klasės pajamų deklaracijoje FR0572 ir sumokėti 15 % pajamų mokestį, jeigu palūkanas išmoka juridinis asmuo ar nenuolatinis Lietuvos gyventojas, prievolė sumokėti 15 % pajamų mokestį tenka palūkanas gavusiam fiziniam asmeniui (pateikus Metinės pajamų deklaracijos GPM308 priedą GPM308P).
Taip pat 15 % pajamų mokesčiu apmokestinamos palūkanos, gautos už kredito įstaigose laikomus indėlius ir ne nuosavybės vertybinius popierius, kai tokių palūkanų suma viršija 3000 Eur (apmokestinama šį dydį viršijanti suma) ir indėlių sutartys sudarytos ir/ar vertybiniai popieriai įsigyti nuo 2014 m. sausio 1 d.