Valstybinės darbo inspekcijos (VDI)paaiškinimas dėl viršvalandinių darbų taikant suminę darbo laiko apskaitą.

Vadovaujantis Darbo kodekso (DK) 119 str. 1 dalimi, viršvalandžiai – tai laikas, kada darbuotojas faktiškai dirba viršydamas darbo laiko režimo jam nustatytą darbo dienos (pamainos) ar apskaitinio laikotarpio bendrą darbo laiko trukmę.  Tai reiškia, kad darbuotojams, dirbantiems suminės darbo laiko apskaitos režimu, viršvalandžiai yra galimi ne tik viršijant apskaitinio laikotarpio bendrą darbo laiko trukmębet ir viršijant darbo dienos (pamainos) grafike numatytos konkrečios darbo dienos trukmę. Pavyzdžiui, jeigu darbuotojams, dirbantiems suminės darbo laiko apskaitos režimu, darbo dienos (pamainos) grafike numatyta konkrečią darbo dieną dirbti 6 valandas, o darbuotojai darbdavio nurodymu dirba 8 valandas, tuomet, VDI nuomone, tokios 2 valandos būtų laikytinos viršvalandžiais.

Pagal DK 119 str. 2 dalį, darbdavys viršvalandinius darbus gali nurodyti dirbti tik su darbuotojo sutikimuišskyrus, kai:

  • dirbami visuomenei būtini nenumatyti darbai ar siekiama užkirsti kelią nelaimėms, pavojams, avarijoms ar gaivalinėms nelaimėms ar likviduoti jų skubiai šalintinas pasekmes;
  • būtina užbaigti darbą ar pašalinti gedimą, dėl kurio didelis darbuotojų skaičius turėtų nutraukti darbą ar sugestų medžiagos, produktai ar įrenginiai;
  • tai numatyta kolektyvinėje sutartyje.

Taigi, aptariamu atveju dirbti papildomas valandas (viršvalandžiusreikalingas darbuotojų sutikimas (išskyrus DK 119 str. 2 dalyje numatytus išimtinius atvejus), o apmokėjimas turėtų būti vykdomas įprasta darbo užmokesčio mokėjimo tvarka (ne apskaitinio laikotarpio pabaigoje).

Mūsų svetainė naudoja slapukus (angl. Cookies) skirtus sklandžiam svetainės veikimui, kurie apie Jus nesaugo jokių duomenų, pagal kuriuos būtų galima jus atpažinti. Slapukų politika.

Sutinku
×