Metų pabaigoje dažnai iškyla dilema: ar atlyginimą už gruodį geriau išmokėti dar tą patį gruodžio mėnesį, ar jau kitų metų sausį❓
Iš tiesų atsakymas susijęs su NPD dydžiu.

Kiekvienas dirbantis asmuo moka 20 proc. gyventojų pajamų mokestį, o, siekiant sumažinti mokestinę naštą, daugeliui yra taikomas neapmokestinamasis pajamų dydis (NPD). Tai suma, kurios pajamų mokestis nepaliečia.

Per vienerius metus NPD darbuotojui gali būti taikomas 12 kartų. Taigi, jeigu praėjusiais metais atlyginimai už 2019 m. gruodį buvo mokėti 2020 m. sausį, o šiemet atlyginimus už 2020 m. gruodį norite mokėti dar tą patį gruodžio mėnesį, tai būtų jau 13-tas NPD. Tai reikštų, kad pateikus metinę deklaraciją mokesčių inspekcijai, darbuotojui atsirastų prievolė susimokėti gyventojų pajamų mokestį, nes NPD buvo panaudotas daugiau kartų nei leistina.

💡 Sprendimas tokioje situacijoje būtų visai netaikyti NPD, t.y. visą gruodžio mėnesio algą apmokestinti 20 proc. GPM tarifu. Tuomet darbuotojams nesusidarys skolos, o pavasarį jie galės pateikti pajamų deklaracijas mokesčių inspekcijai, kuri grąžintų GPM permoką, jei tokia susidarytų.

💰 Dar labai svarbu atkreipti dėmesį į tai, ar darbuotojas gavo kitų papildomų pajamų (pavyzdžiui, nuomos, buto, žemės, automobilio pardavimo, premiją darbe, dovanų, individualios veiklos pajamų ir pan.). Jeigu visus metus šio darbuotojo atlyginimas buvo pastovus ir jam buvo skaičiuojamas NPD, faktiškai dėl papildomai gautų pajamų jam turėjo būti taikomas mažesnis NPD. Šiuo atveju deklaravus metines pajamas, taip pat atsiras mokestinė prievolė dėl per mažai sumokėto GPM.

💸 Taip pat norime nudžiuginti, kad GPM permokas galima susigrąžinti už praėjusius 5 metus. Tai reiškia, kad jei kažkuriuo laikotarpiu pamiršote pateikti savo deklaraciją mokesčių inspekcijai, galite suskubti tai padaryti ir vėliau.