Pridėtinės vertės mokestis

Paskelbtas atnaujintas LR pridėtinės vertės mokesčio įstatymo apibendrintas komentaras (2020-01-28 redakcija).

Nuoroda: 

Parengtas Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 15 str. „Apmokestinamoji vertė“ komentaras.
Atnaujinimo data: 2020-01-27

Nuoroda: