2018 metais mūsų laukia 15 šventinių-nedarbo dienų, tačiau ne visiems šios dienos yra laisvadieniai. Panagrinėkime dažniausiai darbuotojams kylančius klausimus dėl darbo šventinėmis dienomis.

DIRBTI AR NEDIRBTI. KAS GALI RINKTIS?

Darbuotojai, nedirbantys pagal kolektyvinę darbo sutartį, o jų darbo laikas nėra apskaitomas pagal suminę laiko apskaitą turi teisę rinktis ar nori dirbti per šventinę dieną. Visi kiti, t.y. dirbantys pagal kolektyvinę sutartį ir suminę darbo laiko apskaitą rinktis dirbti ar nedirbti šventinę dieną negali.

Šie nurodymai negalioja nėščiosioms, neseniai pagimdžiusioms ar krūtimi maitinančioms darbuotojoms. Iš jų darbdavys turi gauti sutikimą dirbti šventinėmis dienomis.

RAŠTIŠKAS DARBUOTOJO SUTIKIMAS DIRBTI ŠVENTINĘ DIENĄ. AR JIS REIKALINGAS?

Šiais atvejais, kai darbuotojas turi teisę rinktis – jo raštiškas sutikimas yra būtinas.

Sutikimas dirbti švenčių dienomis gali būti įtrauktas ir į darbuotojo darbo sutartį, nurodant sąlygą, jog šis sutikimas gali būti bet kada atšauktas apie tai pranešus raštiškai prieš tam tikrą nustatytą dienų skaičių. Svarbu, jog darbdavys tokios sutarties atveju galėtų užtikrinti, jog galimybė nedirbti šventinę dieną būtų ne deklaratyvi, o reali.

ŠVENTINIŲ DARBO DIENŲ APMOKĖJIMAS. AR DARBO UŽMOKESTIS KEIČIASI?

Darbo kodekse numatyta, jog darbas šventinę dieną apmokamas ne mažesniu nei dvigubu darbo užmokesčio tarifu (nesvarbu dirbama pilna ar ne darbo diena).

Darbuotojas, su darbdavio sutikimu, taip pat gali pasirinkti ir alternatyvą dvigubam šventinės darbo dienos apmokėjimui – laiką pridedamą prie kasmetinių atostogų, t.y. viena pilna darbo diena šventinę dieną lygi dviems laisvomis dienoms prie kasmetinių atostogų.

Įmonės vadovams ir vadovaujantiems darbuotojams taisyklės kitos. Jei darbo sutartis nenurodo kitaip, įmonės vadovas negauna atlygio už darbą švenčių dieną, o vadovaujantis darbuotojas – gauna atlygį kaip už įprastą darbo dieną.