Nuo liepos 1 d. įsigaliojus naujam Darbo kodeksui patikslinta darbo laiko sąvoka.

Darbo laikas (DK 111 str.) – bet koks laikas, kuriuo darbuotojas yra darbdavio žinioje ar atlieka pareigas pagal darbo sutartį.

Į darbo laiką bet kuriuo atveju įtraukiami šie laikotarpiai:

  • pasirengimas darbui darbo vietoje;
  • fiziologinės pertraukos ir specialios pertraukos;
  • kelionės iš darbovietės į darbdavio nurodytą darbo funkcijos laikino atlikimo vietą laikas;
  • budėjimo laikas DK nustatyta tvarka;
  • kvalifikacijos tobulinimo darbdavio pavedimu laikas;
  • privalomų darbuotojų sveikatos patikrinimų laikas;
  • prastovos laikas;
  • nušalinimo nuo darbo laikas, jeigu nušalintas darbuotojas privalo laikytis nustatytos darbovietėje tvarkos;
  • kiti darbo teisės normų nustatyti laikotarpiai.