Kaip sudaryti biudžetą?

Norėdami tinkamai paskirstyti biudžetą, pirmiausia turite nustatyti savo veiklos finansinį tikslą. Tą padaryti galite išanalizavę įmonės poreikius, tereikia atsakyti į kelis esminius klausimus: kokios priemonės yra reikalingos norint išlaikyti verslą ir kokios norint jį plėsti? Tuomet biudžeto sudarymas taps žymiai paprastesnis.

Kas yra biudžetas?

Biudžetas – tai jūsų įmonės planas, kuriuo vadovaudamiesi galite tinkamai paskirstyti savo materialinius išteklius. Kalbant apie biudžetą dažniausiai yra galvojama apie pinigus, tačiau biudžetą gali sudaryti ir laikas, energija bei darbas.

Biudžetas

Biudžeto planą sudaro įmonės pajamos ir išlaidos. Norėdami sėkmingai paskirstyti savo finansus, įvertinkite šių dviejų dydžių santykį. Integre rekomenduoja kaip planuoti biudžetą: išlaidas prognozuokite mažesnes nei numatomos pajamos – taip išvengsite deficito rizikos, į planą įtraukite ne tik tiesiogines (pvz., gamybos, prekybos), tačiau ir netiesiogines išlaidas, skirtas darbuotojų užmokesčiams, kvalifikacijos kėlimui ir renginiams. Įmonės viziją padės išpildyti metinis biudžeto planas. Jį sudarę galėsite numatyti, kur ir kada pravartu investuoti.

Pagalba planuojant biudžetą

Biudžeto planavimas iš esmės yra prognozė, kur ir kaip paskirstysite lėšas. Jį planuojant yra įtraukiami teoriniai dydžiai, gauti remiantis praėjusių metų išlaidų tendencija, numatomais užsakymų kiekiais ir pan., tačiau be šių veiksnių kartais atsiranda ir atsitiktinių, kurie gali gerokai pakoreguoti praktinį biudžeto planą. Taigi biudžeto planavimas yra kompleksinis uždavinys ir norint jį išspręsti reikia įvertinti daugybę faktorių. Integre gali patarti, kaip sudaryti biudžetą, bei padėti suformuoti biudžetą, atsižvelgiant į tikslą, finansinę būklę ir įtakos turinčius veiksnius.