Nuo lapkričio 1d. keičiasi akzicais apmokestinamų prekių apskaita

 

2019 metų lapkričio 1 d. įsigalioja įsakymo pakeitimas, kuriuo į akcizais apmokestinamų prekių sąrašą yra įtraukiami neapdoroto tabako gaminiai ir tepalinės alyvos produktai. Integre nori informuoti visus, kurių veikla yra susijusi su akcizais apmokestinamų prekių įvežimu, gamyba, eksportu ir kitomis procedūromis, kad dėl papildyto įsakymo gali keistis jūsų apskaitos tvarka.

 

Papildomos tarifinės grupės

Šiuo metu galiojantis įsakymas dėl akcizais apmokestinamų prekių apskaitos nurodo apskaitos žurnalo pildymo taisykles, klasifikuoja prekių, kurioms taikomas akcizo mokestis, operacijas ir tarifines grupes. Lapkričio 1 d. pradės galioti šiais punktais papildytas tarifinių grupių sąrašas:

390 Neapdorotas tabakas

Tai neperdirbtas tabakas ir tabako liekanos. Visus šiai grupei priskiriamus produktus galite rasti kombinuotosios nomenklatūros (KN) 2401 sąrašo pozicijoje.

980 Kiti energiniai produktai, kurių duomenys teikiami AIS

Produktai, teikiami į AIS – valstybinės mokesčių inspekcijos akcizų informacinę sistemą, išskyrus tuos, kurie yra nurodyti LR akcizų įstatymo 2 priede.

Visą kombinuotosios nomenklatūros (KN) sąrašą galite rasti čia.

Įsigaliojus papildytam tarifinių grupių sąrašui, ūkio subjektai, kurių veikloje yra importuojami, eksportuojami arba šalies viduje parduodami ar kitaip mainomi ir naudojami neapdoroto tabako gaminiai arba kiti energiniai produktai, privalės šias prekes apskaityti kaip akcizo mokesčiu apmokestinamas prekes. 

Prekės, apie kurias nebereikia informuoti

 

Nuo lapkričio 1 d. taip pat įsigalioja LR akcizų įstatymo pakeitimas, kuriuo panaikinama prievolė informuoti mokesčių administratorių apie šias prekes:

 

  1. prekės, kurios buvo pagamintos maišant, perdirbant ar kitaip apdorojant vieną ar kelias akcizu apmokestinamas prekes, už kurias jau buvo sumokėta įstatymų nustatyta tvarka ir jei sumokėta suma nėra mažesnė už tą, kurį būtų sumokėta už galutinį produktą;
  2. prekės, kurių alkoholio koncentracija yra didesnė nei 1,2 proc. (arba 1 proc., jei tai skystis) ir jei joms taikomas atleidimas nuo akcizų mokesčio pagal LR akcizų įstatymą (išskyrus KN 2203-2208 klasifikuojamus produktus).

Jeigu turite daugiau klausimų, susijusių su mokesčiais ir apskaitos vykdymu, Integre visada pasiruošusi Jums padėti.