Š.m. sausio 1 dieną įsigaliojo minimalūs patikimo mokesčių mokėtojo kriterijai (pagal Mokesčių administravimo įstatymo 40 (1) straipsnio atnaujinimą), pagal kuriuos visi Lietuvoje veikiantys juridiniai asmenys arba individualia veikla užsiimantys fiziniai asmenys suskirstomi į patikimus arba nepatikimus mokesčių mokėtojus.

Patikimais mokesčių mokėtojais pripažįstami tie mokesčių mokėtojai, kurie atitinka šiuos kriterijus:

  1. Per trejus metus iki vertinimo nebuvo skirta bauda už pajamų neįtraukimą į apskaitą ir panašius nusižengimus ir dėl bent vieno iš padarytų šių pažeidimų nebuvo apskaičiuota daugiau kaip 15.000 Eur mokesčių.
  2. Per trejus metus iki vertinimo nebuvo baustas už nelegalų darbą.
  3. Įmonė ar jos vadovas nebuvo nuteistas už sukčiavimą, neteisėtą praturtėjimą ir pan.
  4. Per metus iki vertinimo nebuvo paskirta 1.500 Eur ar didesnė bauda už tam tikrus administracinius nusižengimus ir nebuvo paskirta bauda už pakartotinai padarytą nusižengimą.

Nuo 1-3 punktuose išvardintų pažeidimų įsiteisėjimo, mokesčių mokėtojas tampa neatitinkančiu minimalių patikimo mokesčių mokėtojo kriterijų 3 metams, o 4 punkto atveju – 1 metams.

Svarbu! Vertinami bus tik tie pažeidimai, kurie padaryti yra nuo 2019 m. sausio 1 d.

VMI skelbiamame įstatymo paaiškinime, nurodoma, jog 3 – 4 punktuose nustatytas nusikalstamas veikas bei administracinius nusižengimus, juridinių asmenų ir individualia veikla užsiimančių fizinių asmenų atitiktis minimaliems patikimo mokesčių mokėtojo kriterijams bus vertinama, atsižvelgiant ne tik į juridinių asmenų baustumą, bet ir į vadovo ar individualią veiklą vykdančio fizinio asmens baustumą. T.y. jeigu vadovas įsidarbins juridiniame asmenyje ir bus nustatyta, kad jis anksčiau buvo baustas pagal 3–4 punkto nusikaltimus / nusižengimus, tai toks juridinis asmuo taip pat taps neatitinkančiu minimalių patikimo mokesčių mokėtojo kriterijų iki tol, kol baigsis vadovo baustumo laikotarpis.

Neatitinkant patikimo mokesčių mokėtojo kriterijų, juridinis asmuo ir individualia veikla užsiimantis fizinis asmuo, bus šalinamas iš viešųjų pirkimų procedūros pagal Lietuvos viešųjų pirkimų įstatymo nuostatas; taip pat suteiks teisę institucijoms nesuteikti paramos gavėjo statuso, o turint jį – panaikinti.

Informacija apie mokesčių mokėtojų patikimumą skelbiama viešai – ją rasite VMI internetiniame puslapyje.