Vyriausybė jau patvirtino subsidijų nuo COVID-19 nukentėjusioms įmonėms lėšų skirstymo ir tvarkos aprašą. Nuo šiandien (2021.01.20) savarankiškos įmonės jau gali pradėti teikti paraiškas Valstybinei mokesčių inspekcijai (VMI) vienkartinei negrąžintinai subsidijai gauti.

Įmonės dėl šių paraiškų turi kreiptis pačios, kadangi individualūs kvietimai nebus siunčiami. Planuojama, jog pirmuosius kvietimus gauti subsidiją įmonės gaus per 2 savaites nuo paraiškos pateikimo, antroji grupė – per mėnesį. Kvietimai teikti paraiškas galioja tol, kol bus paskirstyta kiekvienam iš kvietimų numatyta lėšų suma, bet ne ilgiau kaip iki 2021 m. birželio 1 d.

Bus skelbiami 2 kvietimai teikti paraiškas subsidijai gauti:
Pirmasis kvietimas bus skirtas savarankiškoms – įmonės, kurios su kitomis įmonėmis valdymo ryšiais nėra susijusios;
Antrasis – nesavarankiškoms – tarpusavyje valdymo ryšiais susijusioms įmonės.

Subsidijas galės gauti tik įmonės, kurių metinės pajamos 2019 m. neviršijo 50 mln. EUR arba turto balansinė vertė 2019 m. gruodžio 31 d. neviršijo 43 mln. EUR.

Norint gauti minimą subsidiją, savarankiškos įmonės turi atitikti vieną iš sąlygų:

  • įmonės vidutinė mėnesio apyvarta nuo 2020 m. lapkričio 1 d. iki 2021 m. sausio 31 d., palyginti su tuo pačiu laikotarpiu 2019-2020 m. sumažėjo ne mažiau kaip 30 proc. (jei įmonės pagrindinė veikla buvo apribota po 2020 m. lapkričio 30 d., tai vidutinė mėnesio apyvarta lyginama nuo 2020 m. gruodžio 1 d. iki 2021 m. sausio 31 d. palyginus su tuo pačiu laikotarpiu 2019-2020 m.);
  • jei įmonė įsteigta nuo 2019 m. lapkričio 1 d. iki 2020 m. lapkričio 30 d., ir nuo 2019 m. lapkričio 1 d. iki 2020 m. sausio 31 d. pajamų negavo, o jos pagrindinė ūkinė veikla įtraukta į karantino metu ribojamų ir netiesiogiai ribojamų ūkinių veiklų sąrašą (sąrašą galite rasti paspaudę šią nuorodą: https://rb.gy/gaiw4u).

SVARBU! Įmonės, kurių vykdoma ūkinė veikla yra priskiriama žemės ūkio, žuvininkystės, akvakultūros, kredito ir finansų veikloms, negali pretenduoti į subsidiją.

2021-01-15 Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintą aprašą dėl Priemonės „Subsidijos nuo COVID-19 nukentėjusioms įmonėms“ lėšų skyrimo ir administravimo tvarkos galite rasti paspaudę šią nuorodą: https://rb.gy/3derc7.