2016 m. kovo 07 d. buvo patvirtinta naujoji Verslo apskaitos standartų komiteto sudėtis, kurios nare tapo ir buhalterinės apskaitos paslaugų įmonės „Integre“ direktorė Žana Kel.
Žana Kel į komitetą buvo deleguota kaip Lietuvos buhalterių ir auditorių asociacijos (LBAA) atstovė.
„Apskaitos kokybė ir atitikimas standartams yra svarbi mūsų veiklos dalis, nes finansinių duomenų kokybė gali stipriai įtakoti įmonės valdymą bei priimamų sprendimų kokybę. Todėl prisidėti prie Verslo apskaitos standartų komiteto veiklos ir tapti šios įstaigos dalimi, yra ne tik garbė, bet ir didelė atsakomybė“, – teigia Žana Kel, UAB „Integre“ direktorė.
Verslo apskaitos standartų Komitetą sudaro 11 narių, iš kurių penki nariai atrenkami konkurso būdu, šeši nariai skiriami iš įstaigos, Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Lietuvos banko, VĮ Registrų centro, Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir Lietuvos statistikos departamento deleguotųjų atstovų