UAB “INTEGRE” TIEKĖJŲ ELGESIO KODEKSAS IR SOCIALINĖ ATSAKOMYBĖ

UAB „Integre“ – įmonė teikianti buhalterinės apskaitos paslaugas. Šiame dokumente aprašomi UAB „Integre“ įmonės (toliau – Įmonė) reikalavimai taikomi tiems Įmonės tiekėjams, kurie vykdydami savo veiklą bendradarbiauja su Įmone. Šiuos reikalavimus įmonė taiko pati vykdydama savo kasdienę veiklą bei užtikrindama sklandų paslaugų teikimą.