Apskaitos naujienos

 

Pakeistas įstatymas susijęs su informavimu apie įtartinus sandorius ir operacijas – papildytas punktu dėl sandorių virtualiąja valiuta. Pakeitimai įsigaliojo 2020-01-20.

LR  vidaus reikalų ministro 2017 m. spalio 16 d. įsakymas Nr. 1V-701 Dėl Įtartinų piniginių operacijų ar sandorių sustabdymo ir informacijos apie įtartinas pinigines operacijas ar sandorius pateikimo Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos tvarkos aprašo ir Informacijos apie grynųjų pinigų operacijas ar sandorius, kurių suma lygi arba viršija 15 000 eurų ar ją atitinkančią sumą užsienio valiuta, pateikimo Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos tvarkos aprašo patvirtinimo“

1. Pakeisti nurodytu įsakymu patvirtinto Įtartinų piniginių operacijų ar sandorių sustabdymo ir informacijos apie įtartinas pinigines operacijas ar sandorius pateikimo Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos tvarkos aprašo 6.7. ir 6.9. papunkčiai:

„6. Informacijos teikimo formoje nurodoma:

6.7. subjektas, kurio naudai atliekami įtartina piniginė operacija ar įtartinas sandoris (fizinio asmens – vardas, pavardė, asmens kodas (užsieniečiui – gimimo data, jeigu yra ‒ asmens kodas ar kita šiam asmeniui suteikta unikali simbolių seka, skirta asmeniui identifikuoti), juridinio asmens – pavadinimas, teisinė forma, buveinės adresas, kodas, jeigu toks kodas suteiktas. Kai operacijų ar sandorių virtualiąja valiuta atvejais objektyviai nėra galimybės nustatyti subjekto, kurio naudai atliekami įtartina piniginė operacija ar įtartinas sandoris, asmens tapatybės duomenų, nurodoma kita informacija, pagal kurią virtualiosios valiutos adresą galima susieti su virtualiosios valiutos savininko tapatybe (interneto protokolo (IP) adresas, elektroninio pašto adresas, depozitinės virtualiosios piniginės adresas ir depozitinės virtualiųjų valiutų piniginės operatorius ar virtualiųjų valiutų keityklos operatorius, operacijos unikalus numeris ir kita);

6.9. turto, kurio klientas negali valdyti ar naudoti nuo įtartinos piniginės operacijos ar įtartino sandorio sustabdymo momento, aprašymas (buvimo vieta, virtualiosios valiutos adresas, depozitinė virtualiųjų valiutų piniginė, kita turtą apibūdinanti informacija);

2. Pakeistas nurodytu įsakymu patvirtintas Informacijos apie grynųjų pinigų operacijas ar sandorius, kurių suma lygi arba viršija 15000 eurų ar ją atitinkančią sumą užsienio valiuta, pateikimo Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos tvarkos aprašas ir papildau jis 31punktu:

„31. Kai operacijų ar sandorių virtualiąja valiuta atvejais objektyviai nėra galimybės nustatyti subjekto, kurio naudai atlikta piniginė operacija, asmens tapatybės duomenų, nurodoma kita informacija, pagal kurią virtualiosios valiutos adresą galima susieti su virtualiosios valiutos savininko tapatybe (interneto protokolo (IP) adresas, elektroninio pašto adresas, depozitinės virtualiosios piniginės adresas ir depozitinės virtualiųjų valiutų piniginės operatorius ar virtualiųjų valiutų keityklos operatorius, operacijos unikalus numeris ir kita).”

Nuoroda:

Patvirtintos naujos Juridinių asmenų registro tvarkytojui teikiamų prašymų ir pranešimų formos:

Prašymo registruoti Juridinių asmenų registre forma (JAR-1); Administratoriaus ar likvidatoriaus forma (JAR-LK1); Administratoriaus ar likvidatoriaus forma (JAR-LK2); Pranešimo apie juridinio asmens bankroto procedūras forma (JAR-PBN).