Atvirieji seminarai

2019.01.16

Kaina iki 01.09 – 90 Eur + PVM, vėliau – 110 + PVM

Naujasis TFAS -16 „Nuoma“, įsigaliojantis nuo 2019-01-01.

Seminare susipažinsite su nuomos klasifikavimu; sužinosite kaip naujai apskaityti veiklos nuomą ir atskirti paslaugas nuo nuomos; kas yra teisė į nuomojamą turtą ir išmoksite ją apskaičiuoti pirminio pripažinimo metu ir apskaityti; išmoksite,  kaip teisingai įvertinti ir apskaityti ilgalaikius nuomos įsipareigojimus.

Skaityti daugiau.

2019.01.18

Kaina iki 01.11 – 90 Eur + PVM, vėliau – 110 + PVM

TFAS-9 Finansinės priemonės

Seminaro temos: stantarto tikslas ir taikymo sritis; finansinių priemonių pirminis pripažinimas ir pripažinimo nutraukimas; finansinių priemonių priminis įvertinimas, vėlesnis vertinimas;nuvertėjimas, galimos rizikos įvertinimas ir pripažinimas; apsidraudimo, ateities, pasirinkimo; informacijos apie finansines priemones atskleidimas.

Skaityti plačiau.

2019.01.23

Kaina iki 01.16 – 90 Eur + PVM, vėliau – 110 + PVM

Investicijų į kitų įmonių akcijas atvaizdavimas finansinėse ataskaitose pagal TFAS. Dukterinės įmonės, asocijuoti asmenys, pasyvios investicijos į akcijas.

Seminaro temos: įmonių grupių struktūros ir kontrolė; Dukterinės ir asocijuotos įmonės; pasyvios investicijos į kitų įmonių akcijas; investicijų pripažinimas, pirminis įvertinimas ir vėlesnė apskaita; investicijų atvaizdavimas finansinėje atskaitomybėje ir informacijos apie atskleidimas.

Skaityti daugiau.

2019.01.30

Kaina iki 01.23 – 90 Eur + PVM, vėliau – 110 + PVM

Konsoliduotos finansinės ataskaitos.

Seminaro temos: konsoliduotų finansinių ataskaitų reglamentavimas; Įmonių grupių struktūros ir kontrolė; konsolidavimo pagrindiniai principai; konsoliduotų finansinių ataskaitų sudarymas.

Skaityti plačiau.

2019.02.06

Kaina iki 01.30 – 90 Eur + PVM, vėliau – 110 + PVM

Atidėtas pelno mokestis pagal TFAS-12

Nors finansinės apskaitos taisyklės yra įmonės apskaitos vedimo ir mokesčių deklaracijų rengimo pagrindas, finansinės ir mokestinės apskaitos ryšys visada buvo sudėtingas. Esminė šių dviejų apskaitos sistemų neatitikimo priežastis yra jų skirtinga paskirtis bei tikslai : finansinės atskaitomybės tikslas yra įvertinti veiklos rezultatą siekiant  žinoti realią padėtį, o mokestinės apskaitos – apmokestinti veiklos rezultatą. Todėl šių principų neatitikimas tapo neišvengiamas.

Skaityti daugiau.

2019.02.20

Kaina iki 02.13 – 90 Eur + PVM, vėliau – 110 + PVM

Pinigų srautų ataskaitų sudarymas pagal TFAS standartų reikalavimus

Pinigų srautai – tai įmonės piniginių lėšų judėjimas. Dėl kaupimo metodo taikymo, pinigų srautai skiriasi nuo įmonės uždirbtų pajamų, patirtų sąnaudų ir uždirbto pelno. Todėl dažnai susidaro kurijozinė situacija – pelnas yra, o pinigų – ne ir atvirkščiai. Pinigų srautai parodo įmonės likvidumo perspektyvas.Tam, kad įvertinti kaip pinigai buvo gauti ir kokiems tikslams išleisti , koks jų panaudojimo efektyvumas, reikalinga pinigų srautų ataskaita, kuri vis dažniau yra pageidaujama įmonių vadovybės būklei įvertinti bei sprendimams priimti.

Skaityti plačiau.

dar neskelbiama.

Vadovams apie finansus ir auditą. Trukmė – 4 val.

 

dar neskelbiama.

Kainodara, asocijuotų asmenų tarpusavio sandoriai: dokumentacija, kainodaros politika, rizika, mokestinių ginčų praktika.

Programa ruošiama.

 

dar neskelbiama.

Finansinio audito procedūrų pristatymas buhalteriams: kaip pasiruošti auditui, ko tikėtis audito metu, buhalterio ir auditoriaus bendradarbiavimo spragos.

Programa ruošiama.

 

 

Data dar neskelbiama

Kaina: 110 Eur +PVM

 

Perėjimas prie TFAS ir TFAS taikymas pirmą kartą

Jei jūsų įmonė pradeda taikyti TFAS, tai perėjimas prie finansinių ataskaitų sudarymo pagal TFAS yra imlus laikui procesas ir reikalauja šio proceso tikslaus supratimo. Skaityti daugiau.

Mūsų svetainė naudoja slapukus (angl. Cookies) skirtus sklandžiam svetainės veikimui, kurie apie Jus nesaugo jokių duomenų, pagal kuriuos būtų galima jus atpažinti. slapukų politika.

Sutinku