Atvirieji seminarai

2018.11.21

Kaina: 110 Eur +PVM

 

Perėjimas prie TFAS ir TFAS taikymas pirmą kartą

Jei jūsų įmonė pradeda taikyti TFAS, tai perėjimas prie finansinių ataskaitų sudarymo pagal TFAS yra imlus laikui procesas ir reikalauja šio proceso tikslaus supratimo. Skaityti daugiau.

2018.11.28

Kaina iki 11.21 – 90 Eur + PVM, vėliau – 110 + PVM.

Tikroji vertė: kaip teisingai ją įvertinti pagal 13-ojo TFAS „Tikrosios vertės nustatymo“ nuostatas.

Dauguma TFAS reikalauja tikrosios vertės įvertinimo pateikimo, pavyzdžiui finansinės priemonės, investicinis, biologinis, nematerialus turtas, turtas laikomas parduoti įsigijamos dukterinės grynasis turtas ir kt. Iki 13-ojo TFAS priėmimo, skirtinguose standartuose buvo pateikiami atskiri tikrosios vertės įvertinimai, kurie dažnai prieštaraudavo vieni kitiems. Šioms konfliktinėms situacijoms spręsti buvo išleistas 13-as TFAS. Skaityti daugiau.

2018.11.30

Kaina iki 11.23 – 90 Eur + PVM, vėliau – 110 + PVM.

Naujasis TFAS -15 „Pajamos iš sutarčių su klientais“, taikomas nuo 2018-01-01.

Nuo 2018 m sausio 1d įsigaliojo naujas 15-as TFAS „Pajamos iš sutarčių su klientais“, kuris reglamentuoja naują vieningą, penkių etapų pajamų pripažinimo principą visų rūšių sandoriams, visoms įmonėms ir visiems ūkio sektoriams.

Skaityti plačiau.

 

 

2018.12.05

Kaina iki 11.28 – 90 Eur + PVM, vėliau – 110 + PVM

Finansinių ataskaitų sudarymas ir pateikimas pagal TFAS.

Seminare apžvelgiami reikalavimai sudarant metines ir tarpines finansines ataskaitas pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus, apskaitos politikos ir jos keitimo, klaidų taisymo tvarka, informacijos apie veiklos segmentus tvarka, informacijos apie susijusius asmenis atskleidimo ir pateikimo reikalavimai ir kiti aktualūs klausimai, susiję su finansinės atskaitomybės sudarymu.

Skaityti daugiau.

2019.01.09

Kaina iki 01.02 – 90 Eur + PVM, vėliau – 110 + PVM.

Turtas pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus

Teisingai atvaizduoti turtą yra viena iš sudėtingiausių apskaitos sričių, nes įmonės įsigyja ir naudoja daug įvairaus turto ir daugelis finansinių rodiklių yra susiję su turto įvertinimu ir apskaita.

Skaityti plačiau.

2019.01.16
Naujasis TFAS -16 „Nuoma“, įsigaliojantis nuo 2019-01-01.

Seminare susipažinsite su nuomos klasifikavimu; sužinosite kaip naujai apskaityti veiklos nuomą ir atskirti paslaugas nuo nuomos; kas yra teisė į nuomojamą turtą ir išmoksite ją apskaičiuoti pirminio pripažinimo metu ir apskaityti; išmoksite,  kaip teisingai įvertinti ir apskaityti ilgalaikius nuomos įsipareigojimus.

Skaityti daugiau.

2019.01.18
TFAS-9 Finansinės priemonės

Seminaro temos: stantarto tikslas ir taikymo sritis; finansinių priemonių pirminis pripažinimas ir pripažinimo nutraukimas; finansinių priemonių priminis įvertinimas, vėlesnis vertinimas;nuvertėjimas, galimos rizikos įvertinimas ir pripažinimas; apsidraudimo, ateities, pasirinkimo; informacijos apie finansines priemones atskleidimas.

Skaityti plačiau.

2019.01.23
Investicijų į kitų įmonių akcijas atvaizdavimas finansinėse ataskaitose pagal TFAS. Dukterinės įmonės, asocijuoti asmenys, pasyvios investicijos į akcijas.

Seminaro temos: įmonių grupių struktūros ir kontrolė; Dukterinės ir asocijuotos įmonės; pasyvios investicijos į kitų įmonių akcijas; investicijų pripažinimas, pirminis įvertinimas ir vėlesnė apskaita; investicijų atvaizdavimas finansinėje atskaitomybėje ir informacijos apie atskleidimas.

Skaityti daugiau.

2019.01.30
Konsoliduotos finansinės ataskaitos.

Seminaro temos: konsoliduotų finansinių ataskaitų reglamentavimas; Įmonių grupių struktūros ir kontrolė; konsolidavimo pagrindiniai principai; konsoliduotų finansinių ataskaitų sudarymas.

Skaityti plačiau.

2019.02.06
Atidėtas pelno mokestis pagal TAS-12.

Nors finansinės apskaitos taisyklės yra įmonės apskaitos vedimo ir mokesčių deklaracijų rengimo pagrindas, finansinės ir mokestinės apskaitos ryšys visada buvo sudėtingas. Esminė šių dviejų apskaitos sistemų neatitikimo priežastis yra jų skirtinga paskirtis bei tikslai : finansinės atskaitomybės tikslas yra įvertinti veiklos rezultatą siekiant  žinoti realią padėtį, o mokestinės apskaitos – apmokestinti veiklos rezultatą. Todėl šių principų neatitikimas tapo neišvengiamas.

Skaityti daugiau.

2019.02.20
Pinigų srautų ataskaitų sudarymas pagal TFAS standartų reikalavimus.

Pinigų srautai – tai įmonės piniginių lėšų judėjimas. Dėl kaupimo metodo taikymo, pinigų srautai skiriasi nuo įmonės uždirbtų pajamų, patirtų sąnaudų ir uždirbto pelno. Todėl dažnai susidaro kurijozinė situacija – pelnas yra, o pinigų – ne ir atvirkščiai. Pinigų srautai parodo įmonės likvidumo perspektyvas.Tam, kad įvertinti kaip pinigai buvo gauti ir kokiems tikslams išleisti , koks jų panaudojimo efektyvumas, reikalinga pinigų srautų ataskaita, kuri vis dažniau yra pageidaujama įmonių vadovybės būklei įvertinti bei sprendimams priimti.

Skaityti plačiau.

dar neskelbiama.

Vadovams apie finansus ir auditą. Trukmė – 4 val.

 

dar neskelbiama.

Kainodara, asocijuotų asmenų tarpusavio sandoriai: dokumentacija, kainodaros politika, rizika, mokestinių ginčų praktika.

Programa ruošiama.

 

dar neskelbiama.

Finansinio audito procedūrų pristatymas buhalteriams: kaip pasiruošti auditui, ko tikėtis audito metu, buhalterio ir auditoriaus bendradarbiavimo spragos.

Programa ruošiama.

 

 

Integre.lt svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti geresnę teikiamų paslaugų kokybę. Naršydami mūsų svetainėje Jūs patvirtinate, jog sutinkate su Integre.lt slapukų politika.

Sutinku